Juva och Palle på Akkanålke

Dianastigens Kennel startade sommaren 1996 med P-kullen. Målet då som nu var att kombinera hälsa, mentalitet och exteriör. Uppvuxen i ett hem med vorsteh-uppfödning kändes det självklart att inget av detta behöver uteslutas, en rasren hund ska kunna vara sund i kropp och själ och samtidigt ha en rastypisk exteriör. För att nå detta mål är en metod utavel, som innebär att obesläktade individer används. Samt avel på individer som själva har egenskaperna god hälsa, god mentalitet och godtagbar exteriör.

Avel med djur är svårt och arbetskrävande. Schäferpopulationen bär dessutom dolda överraskningar i sin genuppsättning. HD och AD-anlagen är envisa defektergener med avancerad nedärvning. Genom att endast avla på friröntgade hundar tror dock forskarna att dessa gener kommer att försvinna på längre sikt (100 år...). Schäferpopulationen bär även andra sjukdomsgener, läs mera om vårt avelsarbete under länkarna nedan.

Det är ett ofrånkomligt faktum att en kennel blir aldrig bättre än det tikmaterial som används. Att hitta lämpliga avelstikar är inget lätt projekt. Tack till Kicki för lånet av Micra, Marhöjs Kennel för köpet av Frigga och Åsa för långt samarbete!

Vi har som målsättning att föda upp friska och sunda schäfrar både vad det gäller hälsa, exteriör och mentalitet. Hundarna vi använder i aveln ska vara fullt friska med god ledstatus (friröntgade fram och bak) samt trevliga sällskapshundar. De ska dessutom vara mentaltestade (mentalbeskrivna och/eller korade) samt vara meriterade i bruksarbete och på utställning. Med denna inställning till aveln kan vi ta fram schäfrar som fungerar i de flesta sammanhang, som tjänstehundar, tävlingshundar och familjehundar.Läs detta om du funderar på att skaffa schäfer!

Dianastigens kullar samt statistik

Läs gärna avelstexten på min sida om kaninavel!

Mera genetikAvelstikar (gamla och nya):

Korad Mischalands Pam

Korad LPII Phafos Yuvel

Korad UHP Phafos Är-Fina

(Mentaltest +2) Karga landets Micra

KORAD Dianastigens Unikki

Marhöjs FriggaTillbaka